Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation

Våre Produkter og tjenester

01
02
03
04
05
06
07
08

Velkommen til Bilfinger Industrial Services Norway

Bilfinger Industrial Services Norway er en tverrfaglig leverandør av industrielt vedlikehold, prosjektledelse & engineering, verkstedproduksjon, industrimuring og service. Vi leverer produkter og tjenester til prosess-, olje og gassproduserende industri, energiprodusenter, infrastruktur og offentlig virksomhet.

Vi ønsker å skape verdier for våre kunder ved kostnadseffektive løsninger og økt tilgjengelighet på produksjonsutstyr. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av våre leveranser og vår konkurransekraft.

Selskapet har en omsetning på 1,8 milliarder kroner og har nå mer enn 1300 ansatte i Norge. Vi er lokalisert på flere steder i Norge.

Våre Webtjenester

Bilfinger Industrial Services Norway AS

HMSK - Arbeid i høyden - fallsikring