Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet

Vårt mål er et arbeidsmiljø der solid kunnskap, mestring av oppgaver og hvor det å bry seg om hverandre står i fokus, slik at vi:

HELSE - Unngår negative helseeffekter gjennom forebyggende arbeid og kontinuerlig forbedring ved å:

 • utvikle et trygt og attraktivt arbeidsmiljø, hvor trivsel, samarbeid og mestring av oppgaver står i fokus
 • utvikle helsefremmende tiltak for våre ansatte
 • sørge for at våre ansatte er tilknyttet helsetjeneste og via denne overvåke deres helse med utgangspunkt i risikofaktorer i arbeidsmiljøet, bl.a. ergonomi, kjemikalier, støy, vibrasjon, belysning, klima og psykososiale faktorer
 • gjøre systematiske risikovurderinger av arbeidsmiljø og bruke resultatene til å gjennomføre de nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak for å unngå negative helseeffekter
 • sørge for at våre ansatte har den nødvendige kompetanse for å utføre sine arbeidsoppgaver på en sikker og helsemessig god måte

MILJØ - Unngår forurensning av miljø gjennom forebyggende arbeid og kontinuerlig forbedring ved å:

 • risikovurdere alle kjemikalier som brukes i Selskapet og sørge for at oppdaterte og kvalitetssikrede sikkerhetsdatablad er tilgjengelig
 • velge miljøvennlige metoder for transport og energieffektive løsninger
 • håndtere avfall iht. Selskapets miljøkrav
 • ha kontroll med avfallsstrømmer på en slik måte at det oppfyller Selskapets og samfunnets miljøkrav

SIKKERHET - Unngår personskader gjennom forebyggende arbeid og kontinuerlig forbedring ved å:

 • systematisk evaluere våre tilløp og ulykker for å sette inn forebyggende og korrigerende tiltak for å unngå personskader
 • utvikle og implementere våre HMS-verktøy
 • sikre at alle ansatte følger Selskapets "Livreddende regler"

KVALITET - Vi ønsker å skape verdier for våre kunder gjennom kostnadseffektive løsninger, økt tilgjengelighet på utstyr og et høyt sikkerhetsnivå ved å:

 • ha medarbeidere med god kompetanse
 • drive kontinuerlig forbedringsarbeid
 • måle leveranser i henhold til kontrakt
 • regelmessig måle kundenes tilfredshet

Heidi Bager

Flemming Fladeby

Skrive ut