Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation

Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet

HMS

HMS er en av de viktigste fokusområdene for Bilfinger Industrial Services Norway. Vår HMS-policy og vår HMS-tenkning ligger i bunn for alt vi gjør: 

Vårt mål er et arbeidsmiljø der solid kompetanse og mestring av arbeidsoppgaver står i fokus, slik at vi unngår skader og negative helseeffekter.

Medarbeiderne i Bilfinger er den viktigste ressurs for en sikker og trygg utførelse av Bilfingers virksomhet.

Denne ressursen vil ledelsen i Bilfinger ta vare på og utvikle til beste for:

  • Den enkelte medarbeider
  • Våre kunder
  • Bilfinger Industrial Services Norway som bedrift

Alle ansatte har et ansvar for vårt HMS-arbeid:

  • Ledere på alle nivå har ansvaret for planlegging, organisering og gjennomføring av egne HMS krav i sine respektive ansvarsområder
  • Den enkelte ansatte er ansvarlig for sikker og effektiv utførelse av sine arbeidsoppgaver, ved å vise nødvendig aktsomhet og ansvar for omgivelsenes miljø og sikkerhet. Den enkeltes engasjement skal sørge for at Bilfinger framstår som en solid samarbeidspartner hvor HMS er en vesentlig konkurransefaktor.

Selskapet er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007.

Kvalitet

Bilfinger har som målsetting å dekke kundenes nåværende forventninger og fremtidige behov.

Enhetens kvalitetsmål er KPI-ene i årlig Business Plan og resultatene følges opp ved månedlig rapportering. I tillegg skal reklamasjoner, kundeklager og avvik registreres og behandles.

Selskapet er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.

Analyse av tilfredshetsmålinger hos kunder og medarbeidere, av arbeidsprosesser og avvik innen kvalitet og HMS er viktige elementer i forbedringsarbeidet.

Standardiserte arbeidsprosesser skal sikre at rett kvalitet oppnås.

Bilfinger er listet i Achilles for selskaper som er godkjent for offshoreoppdrag.