Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation
Selskapet

Om oss

Bilfinger Industrial Services Norway AS er et selskap i konsernet Bilfinger SE

Bilfinger Industrial Services Norway er en tverrfaglig leverandør av industrielt vedlikehold, prosjektledelse & engineering, verkstedproduksjon, industrimuring og service. Vi leverer produkter og tjenester til prosess-, olje og gassproduserende industri, energiprodusenter, infrastruktur og offentlig virksomhet

Vi ønsker å skape verdier for våre kunder ved kostnadseffektive løsninger og økt tilgjengelighet på produksjonsutstyr. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av våre leveranser og vår konkurransekraft.

Selskapet har en omsetning på 1,8 milliarder kroner og har nå mer enn 1300 ansatte i Norge. Vi er lokalisert på flere steder i Norge.

Konkurransekraft 

Våre medarbeidere har:

  • Stor fleksibilitet
  • Stor bredde- og spisskompetanse innen fagområdene mekanisk, elektro, automasjon og bygg

Sterke sider ved organisasjonen vår er:

  • Dokumenterte HMS-resultater
  • Konkurransedyktige konsepter og produkter med dokumenterte resultater i henhold til de krav og forventninger våre kunder setter
  • Utnyttelse av skalaeffekter regionalt (volum og utjevning)
  • Rask respons
  • Høyt fokus på forbedringsaktiviteter
  • Lang og omfattende erfaring fra industrien

Kontakt oss

Sentralbord

Sentralbord

Bilfinger Industrial Services Norway AS

Telefon: 03 247 el. +47 35 92 30 00

Postadresse

Bilfinger Industrial Services Norway AS

Bilfinger Industrial Services Norway AS

Postboks 1094
3905 Porsgrunn

Telefon: 03 247 el. +47 35 92 30 00
Telefax: +47 35 92 30 14

Besøksadresse

Bilfinger Industrial Services Norway AS

Bilfinger Industrial Services Norway AS

Hydroveien 55, Herøya Industripark
3936 Porsgrunn

Telefon: 03 247 el. +47 35 92 30 00