Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation

Ventilverksted

Bilfinger Industrial Services Norway utfører service og vedlikehold av alle typer ventiler. Etter hver overhaling hvor det har vært utført kalibrering og kontroll, blir det utstedt en test- og vedlikeholdsjournal som tilfredsstiller offentlige krav. Maskinparken er tilpasset de fleste oppgaver innen ventilservice. Sikkerhetsventiler kan testes med inntil 200 bar luft og inntil 500 bar væske. Vi avtaler gjerne hente- og bringetjeneste.

Ventilverkstedet til Bilfinger utfører service/vedlikehold av:

 • Sikkerhetsventiler
 • Reguleringsventiler
 • Håndventiler
 • Pluggventiler
 • Kondenspotter
 • Plansliping og dreiing av mekaniske pakkbokser
 • Montering og justering av ventilstillere
 • Trykkprøving med luft eller vann

Spesialkompetanse

Bilfinger renoverer og reparerer (med dokumentasjon) ventiler som har gått ut av produksjon

Våre kunder

 • Yara
 • Ineos
 • ExoMobil Esso
 • Pronova
 • Offshore

Lokalisering