Plate, rør og sveis

Bilfinger Industrial Services Norway leverer produksjonsutstyr, konstruksjoner og anlegg til industri og kraftverk. Vi utfører også kontroll, vedlikehold og reparasjoner.

Vi er spesialister innenfor en rekke materialtyper og løsninger til: 

  • Prosessanlegg
  • Stålkonstruksjoner
  • Tanker og beholdere
  • Rørsystemer 

For kraftverk omfatter leveransene våre blant annet:

  • Luker, grinder, porter og rør i vannveien
  • Hjelpeanlegg for kjøling og lensing
  • Rehabilitering av turbiner og ventiler 

Kompetanse - sertifisert verksted

Våre ingeniører og fagoperatører har lang erfaring med å tilrettelegge og gjennomføre oppdrag innenfor platearbeid, industrirørlegging og sveising. I vårt sertifiserte verksted har vi sertifiserte sveisere med spesiell kunnskap innenfor høylegerte materialer. Vår ingeniørkompetanse omfatter også sveiseledelse IWE. Vi er sertifisert innen: 

  • EN1090, inkludert CE-merking av stålkonstruksjoner/-produkter
  • EN-ISO 3834-2, sertifisert sveising

Lokalisering

Kontaktpersoner Plate, rør og sveis

Skrive ut