Plast, gummiering, isolering, glassblåsing

Bilfinger Industrial Services Norway utfører arbeider med alle typer plast, samt gummiering, isolering og glassblåsing. Leveransene våre omfatter ofte skreddersydde løsninger i samarbeid med kundene innenfor:

 • Prefabrikasjon og utstyrproduksjon
 • Montasje/installasjon
 • Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon

For nærmere informasjon om fag og tjenester, se link til vår brosjyre.  

Maskiner, utstyr og arbeidsmiljø

Arbeid med herdeplast og termoplast stiller store krav til arbeidsmiljø og utstyr. Dette er godt ivaretatt i Bilfingers produksjonslokaler, der vi kan håndtere utstyrsstørrelser på 4 meter diameter og 10 meter lengde.

Kompetanse og sertifikater

Vi har plastmekanikere med relevante sertifikater innen fagområdene:

 • TI (termoplastsveing)
 • NPE, OLF, FPI (wavin)
 • Mirador (polyester, vinylester, epoxy)

Kontroll utføres av sertifiserte inspektører.

Våre kunder

 • Prosessindustri
 • Elektrokjemisk industri
 • Næringsmiddelindustri
 • Forskningsbedrifter og Laboratorier
 • Offentlige virksomheter

Lokalisering

 

Kontakt oss

Skrive ut