Verkstedproduksjon og montasje

Bilfinger Industrial Services Norway har velutstyrte verksteder ved alle våre forretningsenheter i Norge. Ved samtlige verksteder tilbys et bredt spekter av produkter og tjenester.

Bilfinger kan bidra med utvikling, bygging, montering og service. Våre tjenester er konkurransedyktige på pris, leveringstid og kvalitet. Vi har konstant fokus på kostnader, effektiv produksjon og HMS.

Bredt spekter av tjenester

Et bredt spekter av verkstedtjenester, gjør at vi kan løse de aller fleste typer oppdrag med egne ressurser. Ved oppdrag som krever kompetanse utover egne ressurser, har vi utviklet samarbeidsmodeller med anerkjente leverandører. Bilfinger vil i slike tilfeller fortsatt være din avtalepartner.

Samarbeid hever kompetansen

Ved våre verksteder samarbeider vi tett for å utnytte kompetanse, personell, utstyr og lokaliteter. Verkstedene leverer blant annet tjenester innenfor følgende områder:

 • Maskinering
 • Turbin- og ventilvedlikehold
 • Rørlegging
 • Plate/Sveis
 • Isolering
 • Plast- og gummiering
 • Elektrovirksomhet
 • Automasjon
 • Tele/Data
 • Trebearbeiding og snekring
 • Maling
 • Asbestsanering

Fagfolk i kreativt miljø

Mange av våre operatører er fagarbeidere med lang erfaring innen mer enn ett fag. Denne kompetansen sikrer rasjonelle løsninger og fleksibilitet både for deg og for oss. Erfarne medarbeidere med en unik referanse- og kunnskapsbase, kombinert med yngre fagfolk, gir et dynamisk miljø og effektive leveranser.

Kunnskap og erfaring

Alle våre fagfolk har førstehånds kunnskap om og erfaring med bruk av ulike materialer. De er fortrolige med egenskaper, anvendelsesmuligheter og holdbarhet.

Våre kunder

Våre kunder er blant annet:

 • Prosessindustrien
 • Metallurgisk industri
 • Energiprodusenter
 • Offshoreinstallasjoner
 • Offentlig virksomhet
 • Næringsliv for øvrig
Skrive ut