Tele

Bilfinger Industrial Services Norway leverer tjenester innen Telekom som vedlikehold, nymontasje og prosjekter til industrien og næringsbygg.

Talekommunikasjonsløsninger

Bilfinger leverer og drifter løsninger basert på tradisjonell telefoni, DECT trådløse systemer, IP-telefoni og mobile løsninger.

Tele- og Datanett

Bilfinger er autorisert tele-installatør med solid kompetanse på oppbygging av tele- og datanett, både på kobber og fiber iht lovverket.

Radioverksted/Forhandler

Bilfinger er autorisert av Post og Teletilsynet og NEMKO godkjent EX verksted for IS reparasjoner. Bilfinger utfører årskontroller, feilsøking og reparasjoner på alle typer radioer og mobiltelefoner. Bilfinger kan også levere og drifte private radionett.

Sikkerhets- og varslingssystemer

Bilfinger utfører installasjon, drift og vedlikehold av:

  • Branndeteksjonssystem
  • Talevarslingssystem
  • Adgangskontroll
  • Alarmmottak
  • ITV-systemer
  • Etc.

Lokalisering

Kontakt oss - Glomfjord

Kontakt oss - Porsgrunn

Skrive ut