Service og rammeavtaler

En service- eller rammeavtale med Bilfinger Industrial Services Norway, skal sikre kunden tilgang til systemer, kompetanse og ressurser utover egen organisasjon, som er nødvendig for effektiv og sikker gjennomføring av aktiviteter innen teknisk service, vedlikehold og tilstandskontroll av kundens anlegg.

Avtalen skal bidra til effektive og gode arbeidsprosesser for gjennomføring av aktivitetene kunden har behov for å kjøpe, gjerne organisert gjennom ett kontaktpunkt hos Bilfinger, som sørger for nødvendig koordinering av delleveranser og evt. underleverandører.

Avtalen skal også bidra til at samlet kompetanse hos Bilfinger og kunde utnyttes til beste for de prosjekter, vedlikeholdsoppdrag og andre aktiviteter som skal gjennomføres.

kontakt oss

Jon H. Strømme

Jon H. Strømme

Kontrakt og prosjekt

Mobile: +47 900 60 924

jon.h.stromme*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skrive ut