Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation
Service og rammeavtaler

Service og rammeavtaler

En service- eller rammeavtale med Bilfinger Industrial Services Norway, skal sikre kunden tilgang til systemer, kompetanse og ressurser utover egen organisasjon, som er nødvendig for effektiv og sikker gjennomføring av aktiviteter innen teknisk service, vedlikehold og tilstandskontroll av kundens anlegg.

Avtalen skal bidra til effektive og gode arbeidsprosesser for gjennomføring av aktivitetene kunden har behov for å kjøpe, gjerne organisert gjennom ett kontaktpunkt hos Bilfinger, som sørger for nødvendig koordinering av delleveranser og evt. underleverandører.

Avtalen skal også bidra til at samlet kompetanse hos Bilfinger og kunde utnyttes til beste for de prosjekter, vedlikeholdsoppdrag og andre aktiviteter som skal gjennomføres.