Revisjonsstanspartner

Bilfinger Industrial Services Norway har utviklet et konsept for implementering av "Beste Praksis" når det gjelder planlegging og gjennomføring av revisjonsstanser.

Bilfinger som revisjonsstanspartner deltar i planleggingen og tar ansvar for utførelsen av revisjonsstansen. Det etableres en felles prosjektorganisasjon og standard arbeidsprosesser med definerte roller og funksjoner. I tillegg implementeres vår HMS-standard basert på "Beste Praksis".

Sammen utvikler vi "Beste Praksis" for din revisjonsstans for å oppnå høyere kvalitet, bedre kostnadskontroll og kortere nedetid ved gjeldende og kommende revisjonsstanser.

Kontakt oss

Skrive ut