Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation
Revisjonsstanspartner

Revisjonsstanspartner

Bilfinger Industrial Services Norway har utviklet et konsept for implementering av "Beste Praksis" når det gjelder planlegging og gjennomføring av revisjonsstanser.

Bilfinger som revisjonsstanspartner deltar i planleggingen og tar ansvar for utførelsen av revisjonsstansen. Det etableres en felles prosjektorganisasjon og standard arbeidsprosesser med definerte roller og funksjoner. I tillegg implementeres vår HMS-standard basert på "Beste Praksis".

Sammen utvikler vi "Beste Praksis" for din revisjonsstans for å oppnå høyere kvalitet, bedre kostnadskontroll og kortere nedetid ved gjeldende og kommende revisjonsstanser.

Kontakt oss