Revisjonsstanser

Bilfinger Industrial Services Norway leverer spesialtjenester i forbindelse med optimalisering, planlegging og gjennomføring av revisjonsstanser.

Som kunde hos Bilfinger vil du få tilgang til kompetente ingeniører og fagoperatører med erfaring fra revisjonsstanser for en effektiv og optimal gjennomføring av en revisjonsstans. Vi betjener kjemisk-/petrokjemisk industri, raffinerier, terminaler og offshore virksomhet.

Våre leveranser skjer i form av delleveranser eller totalleveranser basert på fastpris og/eller enhetspris. 

Revisjonsstansverifikasjoner

Bilfinger har utviklet en egen metodikk for verifikasjon av forberedelser, planlegging og gjennomføring av revisjonsstanser. 

Det gjennomføres 3 verifikasjoner under forberedelse, planlegging og erfaringsoppsummering hvor målet er å identifisere avvik i forhold til beste praksis. Verifikasjonene før gjennomføring skal sikre og forbedre den planlagte stansen. Verifikasjonen etter gjennomføring har til hensikt å forbedre fremtidige revisjonsstanser.

Verifikasjonsteamet settes sammen med deltakelse fra kunde og Bilfinger Industrial Services

Beste Praksis

Med bakgrunn i erfaringer fra revisjonsstanser i Bilfinger Industrial Services, er det utviklet en “beste praksis” for gjennomføring av revisjonsstanser. Målet er å bidra til reduserte kostnader, økt oppetid og gode HMS-resultater.

 

 

 

Kontakt oss

Jostein Guttormsen

Skrive ut