Vedlikehold

Bilfinger Industrial Services Norway er en ledende leverandør av planlegging og utførelse av vedlikehold i store og små virksomheter. Sammen med kundene utvikler vi systemer og prosedyrer som gir optimal sikkerhet og oppetid.

Bilfinger som totalleverandør kan bidra med utvikling, fabrikasjon, montering og service. Vi legger stor vekt på kvalitet, kostnadseffektivitet og HMS.

De ulike fagenhetene arbeider tett sammen for best mulig utnyttelse av personell, utstyr og lokaliteter. Til sammen disponerer vi om lag 20 000 m2 med verksteder innenfor ulike fagområder.

Kompetanse

Bilfingers styrke er den store bredden i kompetanse og fagområder som:

 • Vedlikeholdsteknikk og systemer
 • Vedlikeholdsanalyser
 • Roterende maskineri  
 • Mekanisk
 • Elektro
  - Høyspent, lavspent, Tele/Data
 • Automasjon
 • Prosessanalyse
 • Kalibrering
 • VVS 
 • Bygg og anlegg
 • Kransertifisering
 • Rigging og løft
 • Turbin- og ventil

Kundeforbedringer

Bilfingers mangfold og allsidig erfaring utnyttes gjennom aktivt forbedringsarbeid med kundene. Vi er opptatt av å se etter og si fra om forbedringsmuligheter i kundens anlegg, og være en lønnsom samarbeidspartner.

Skrive ut