Mekanisk

Bilfinger Industrial Services Norway utfører vedlikehold av maskiner, konstruksjoner og utstyr til ulike virksomheter som prosessindustri, olje og gass, vannkraftverk og jernbane.

Kompetanse

Vi har spesialister og fagarbeidere innenfor en rekke områder som:

  • Planlegging og utførelse av forebyggende og korrektivt vedlikehold 
  • Kontroll og overhaling av roterende maskineri, prosessutstyr, transportanlegg mm
  • Krankontroll/sertifisering (sakkyndig virksomhet)

Verkstedene arbeider sammen i et nettverk for best mulig utnyttelse av personell, utstyr og lokaliteter. Til sammen disponerer vi om lag 20 000 m2 med verksteder innenfor ulike fagområder.

Lokalisering

 

Skrive ut