Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation
Krankontroll og sikkerhet

Krankontroll og sikkerhet

Bilfinger Industrial Services Norway er sertifisert Sakkyndig Virksomhet og tilbyr lovpålagt årskontroll og reparasjon av kraner og løfteutstyr til industri og næringsliv. Våre tjenester er forankret i god industrierfaring og holder et høyt sikkerhetsnivå.

Enhetene innen krankontroll og sikkerhet utfører praktiske kontroller og brukeropplæring av utstyr i henhold til forskriftskrav, samt konsulenttjenester og engineeringsarbeid.

Vi tilbyr årlige kontroller og sertifiseringer av:

 • Portalkraner
 • Bro/traverskraner
 • Vinsjer/spill
 • Lastebilkraner
 • Hånddrevne løfteinnretninger
 • Løfteredskaper
 • Lifter
 • Kontroll av fallsikringsutstyr
 • Kontroll av lastsikring
 • Studio og scenerigg

Vi har nødvendig utstyr som testjigger, lodder, dynamometer og annet spesialverktøy for å gjennomføre kontrolloppgavene.

Alt kontrollert utstyr ligger med sertifikater og testrapporter i en webbasert database som kunden gis tilgang til.

Vi tilbyr også opplæring og kurs innenfor områdene:

 • Kraner og løfteredskap
 • Stroppe og signalmannskurs
 • Traverskranfører
 • Bruk av fallsikringsutstyr

Opplæringen foregår ute hos kunder eller i våre lokaler.

Lokalisering