Krankontroll og sikkerhet

Bilfinger Industrial Services Norway er sertifisert Sakkyndig Virksomhet og tilbyr lovpålagt årskontroll og reparasjon av kraner og løfteutstyr til industri og næringsliv. Våre tjenester er forankret i god industrierfaring og holder et høyt sikkerhetsnivå.

Enhetene innen krankontroll og sikkerhet utfører praktiske kontroller og brukeropplæring av utstyr i henhold til forskriftskrav, samt konsulenttjenester og engineeringsarbeid.

Vi tilbyr årlige kontroller og sertifiseringer av:

 • Portalkraner
 • Bro/traverskraner
 • Vinsjer/spill
 • Lastebilkraner
 • Hånddrevne løfteinnretninger
 • Løfteredskaper
 • Lifter
 • Kontroll av fallsikringsutstyr
 • Kontroll av lastsikring
 • Studio og scenerigg

Vi har nødvendig utstyr som testjigger, lodder, dynamometer og annet spesialverktøy for å gjennomføre kontrolloppgavene.

Alt kontrollert utstyr ligger med sertifikater og testrapporter i en webbasert database som kunden gis tilgang til.

Vi tilbyr også opplæring og kurs innenfor områdene:

 • Kraner og løfteredskap
 • Stroppe og signalmannskurs
 • Traverskranfører
 • Bruk av fallsikringsutstyr

Opplæringen foregår ute hos kunder eller i våre lokaler.

Lokalisering

Webtjenester - Bilfinger Kran og sikkerhet

Skrive ut