Kran og sikkerhet

Bilfinger Industrial Services Norway er sertifisert Sakkyndig Virksomhet og tilbyr lovpålagt årskontroll og reparasjon av kraner og løfteutstyr til industri og næringsliv. Våre tjenester er forankret i god industrierfaring og holder et høyt sikkerhetsnivå. Vi er også sertifisert opplæringsvirksomhet.

Enhetene innen kran og sikkerhet utfører praktiske kontroller og brukeropplæring av utstyr i henhold til forskriftskrav, samt konsulenttjenester og engineeringsarbeid.

Vi tilbyr periodisk kontroll og vedlikehold av kraner og løfteutstyr som:

 • Portalkraner
 • Bro/traverskraner
 • Vinsjer/spill
 • Lastebilkraner
 • Hånddrevne løfteinnretninger
 • Løfteredskaper
 • Personløftere
 • Fallsikringsutstyr
 • Studio og scenerigg

I tillegg utfører vi årlige kontroller av

 • Pallereoler
 • Stiger og gardintrapper
 • Wire stag

Vi har nødvendig utstyr som testjigger, lodder, dynamometer og annet spesialverktøy for å gjennomføre kontrolloppgavene.

Alt kontrollert utstyr registreres med sertifikater og testrapporter i en webbasert database som kunden gis tilgang til.

Vi tilbyr også opplæring og kurs innenfor områdene:

 • Kraner og løfteredskap
 • Stroppe og signalmannskurs
 • Traverskranfører
 • Bruk av fallsikringsutstyr
 • Bruk av personløfter
 • Riggerkurs
 • Nedfiring og redning
 • Bruk av fastmontert hydr. kran

Opplæringen foregår ute hos kunder eller i våre lokaler.

Vi selger løfteutstyr og fallsikringsutstyr. I tillegg har vi utleie av fallsikringsystemer og en utleiecontainer med løfteutstyr.

Lokalisering

Webtjenester - Bilfinger Kran og sikkerhet

Skrive ut