Kran og rigg

Bilfinger Industrial Services Norway utfører riggeroppgaver for alle kategorier industri, onshore og offshore. Med riggerarbeid forstås flytting, ofte i høyden, av tyngre gjenstander som ofte er vanskelig håndterbare i forhold til transportveien. Vi leverer blant annet:

  • Planlegging og demensjonering av hjelpeinnretninger
  • Transport
  • Kranløft
  • Forflytning med luftputesystemer
  • Jekking, vinsjer, ruller

Kompetanse/utstyr

Bilfinger disponerer en unik riggkompetanse basert på lang erfaring innen komplekse industrianlegg. Ved behov supplerer vi med våre samarbeidspartnere.

Eksempler på utstyr

  • Lastebiler, svanehenger, traktor, varebiler
  • Mobilkraner (100t, 80t, 25t)
  • Kranbiler (80tm, 33tm, 29tm)
  • Luftputer opptil 96t
  • Truck, rullebrett, stropper, taljer etc.

Lokalisering 

Kontakt oss

Freddy Thorbjørnsen

Skrive ut