Klimaservice

Bilfinger Industrial Services Norway utfører montasje, service og vedlikehold av ventilasjons og kjøleanlegg. Vi arbeider mot all type industri og næringsbygg.
Bilfinger planlegger og utfører vedlikehold i nært samarbeid med sine kunder.

Ombygging, modernisering og utvidelse

Bilfinger er en samarbeidspartner når anlegg trenger mer omfattende ombygging, modernisering og utvidelse. Våre ingeniører og fagoperatører gjennomfører slike prosjekter på en måte som gjør at arbeidene i minst mulig grad berører den daglige driften av eksisterende anlegg.

Kompetanse

Vi har en omfattende og allsidig kompetanse innenfor er rekke fagområder som:

  • Prosjektering og prosjektledelse
  • Kjøleanlegg
  • Byggautomatisering/ENØK (Sentral Driftskontroll/EIB)
  • Vedlikehold og service på ventilasjonsanlegg (industri og næringsbygg)
  • Laboratorier 

Lokalisering

Kontakt oss

Skrive ut