Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation
Kalibrering

Kalibrering

Bilfinger Industrial Services Norway drifter eget laboratorium hvor det utføres kalibrering av flowmålere, vekter og instrumenter.

Bilfinger tar hånd om både digitale, analoge, elektriske og mekaniske målere.

I tilknytning til kalibrerings-laboratoriet har Bilfinger også et verksted som utfører vedlikehold og reparasjon av ulike målere som vekter, elektronisk utstyr, instrumentmontasje/-installasjon og TV-overvåking.

Vi utsteder sertifikat på all utført kalibrering og dokumenterer nøyaktighet og toleranser.

Lokalisering