Kalibrering

Bilfinger Industrial Services Norway drifter eget laboratorium hvor det utføres kalibrering av flowmålere, vekter og instrumenter.

Bilfinger tar hånd om både digitale, analoge, elektriske og mekaniske målere.

I tilknytning til kalibrerings-laboratoriet har Bilfinger også et verksted som utfører vedlikehold og reparasjon av ulike målere som vekter, elektronisk utstyr, instrumentmontasje/-installasjon og TV-overvåking.

Vi utsteder sertifikat på all utført kalibrering og dokumenterer nøyaktighet og toleranser.

Lokalisering

Kontakt oss

Produktdatablad

Kalibrering

Skrive ut