Elektro og Automasjon

Bilfinger Industrial Services Norway utfører montasje, service og vedlikehold av el/aut. utstyr og elektriske anlegg. Vi arbeider med alle typer industri, næringsbygg og vannkraftverk.

Vedlikehold

Bilfinger Industrial Services Norway utfører vedlikehold av elektrisk utstyr og elektriske anlegg.

Bilfinger har lang erfaring med forebyggende og korrektivt vedlikehold samt planlegging og oppfølging av vedlikeholdssystemer, der opptid og høyt sikkerhetsnivå står i fokus. 

Ombygging, modernisering og utvidelse

Bilfinger er en samarbeidspartner når anlegg trenger mer omfattende ombygging, modernisering og utvidelse. Våre ingeniører og fagoperatører gjennomfører slike prosjekter på en måte som gjør at arbeidene i minst mulig grad berører den daglige driften av eksisterende anlegg.

Kompetanse

Vi har en omfattende og allsidig kompetanse innenfor er rekke fagområder som:

  • Høyspente og lavspente elektroinstallasjoner
  • ITV-overvåking
  • Pneumatisk og elektronisk utstyr for industri- og næringsanlegg
  • Programmering og vedlikehold av PLS styre og reguleringssystemer

Bilfinger har:

  • Installatører gruppe L, H og TIA
  • Elektromontører gruppe L, H, A og S
  • Prosjektingeniører

Utstyr

I verkstedene våre har vi utstyr til hjelp ved:

  • Tilstandsvurdering
  • Kortslutningsberegninger
  • Andre typer målinger

Lokalisering

Skrive ut