Bilfinger Maintenance Concept - førsteklasses vedlikehold for anleggene dine

Som en ledende leverandør av industritjenester er Bilfinger det logiske valget som vedlikeholdspartner for mange kjente selskaper. For å sikre at alle kunder får de samme fordelene av tjenestene våre, har vi samlet og strukturert den omfattende kompetansen vi har opparbeidet oss over flere tiår. Resultatet er et konsept som er unikt i bransjen - Bilfinger Maintenance Concept (BMC). Denne helhetlige tilnærmingen er delt inn i 16 moduler, og basert på erfaring og kunnskap fra mer enn 400 vedlikeholdsanalyser samt over 100 nåværende samarbeidsavtaler. Konseptet er skreddersydd til kundens individuelle behov og følger to forskjellige målsetninger: Øke anleggenes pålitelighet samtidig som vedlikeholdskostnadene optimaliseres. Under visse forhold er det mulig å oppnå kostnadsreduksjoner på opptil 40 prosent og en økning av anleggsproduktiviteten på opptil 10 prosent over en femårsperiode.

Det grunnleggende prinsippet bak BMC er enkelt

Vi forstår vedlikehold som en integrert del av verdikjeden, og har flere tusen ingeniører, teknikere og faglærte arbeidere på dette området. For kunden betyr dette omfattende kompetanse kombinert med en høy grad av fleksibilitet. Ved perioder med mindre vedlikeholds- eller reparasjonsoppgaver, kan vi sette de ansatte til å jobbe på andre oppdrag og således gjøre faste kostnader fleksible. Samtidig sikrer løsningene våre at kundens vedlikehold blir intelligent. Vi er i stand til å identifisere potensielle dridtsstopp på forhånd, vurdere dem fra et risikoperspektiv og proaktivt gjennomføre relevante tiltak. Dette sparer ikke bare penger, men øker også driftstiden. En annen viktig faktor i denne sammenhengen er vår kompetanse innen digitale løsninger. Takket være nye teknologier er det mulig å påvise feil på et tidligere stadium og på en enda enklere måte. BMC omfatter i tillegg moduler for sikkerhet og kvalitet.

Costs Predictive Maintenance

Hvordan bli BMC-partner

Et BMC-partnerskap starter med en Bilfinger Maintenance Analysis (BMA). Denne spørreskjemabaserte analysen er det viktigste verktøyet vi har for å identifisere muligheter til forbedringer. Intervjukandidater er vanligvis ansatte og ledere fra vedlikehold, innkjøp, engineering og produksjon. Vi gjør resultatene tilgjengelige for våre kunder i form av såkalte edderkoppdiagrammer. Disse diagrammene fremhever ikke bare potensialet for forbedringer, men kan også brukes til å vise fremgangen som kan oppnås ved bruk av BMC. Samtidig utfører vi selvfølgelig også en vurdering av potensialene i kroner.

BMC – 16 moduler

"Bilfinger Maintenance Concept tilbyr kundene løsninger som gjør det mulig å foreta egne prioriteringer i tråd med individuelle behov. Kontinuerlig utvikling er en del av dette partnerskapsbaserte konseptet. I den utstrekning er BMC en milepæl når det gjelder å etablere vedlikehold som en integrert del av verdikjeden og vi har lagt denne kvalitetsstandarden til grunn for våre globale aktiviteter." 
Gerald Pilotto, konsernsjef for E&M Continental Europe hos Bilfinger

Skrive ut