Prosjektledelse, engineering og konsulenttjenester

Prosjekter og konsulenttjenester
Vi gjennomfører prosjekter fra idé til ferdig bygget anlegg. God prosjektstyring kombinert med tverrfaglighet, løsningsorientering og sikkerhetsfokus, gjør det lønnsomt å velge oss.

Vi har lang erfaring innen prosjektutvikling, prosjektgjennomføring og rådgivning i mange bransjer, med hovedtyngde fra petrokjemisk/kjemisk, metallurgisk, energi og olje&gass.

Vi dekker følgende tekniske fagområder; prosess, sikkerhet, miljø, mekanisk, rør, arrangement(2D/3D), elektro, instrumentering, styresystem, ventilasjon.


Prosjektutvikling
Assistanse til forskning og forretningsutvikling, pilotanlegg, konseptutredninger/studier, modenhetsanalyser, riskvurdering, kostnadsoptimalisering, forprosjektering.


Prosjektledelse og prosjektering
Prosjektledelse, gjennomføringsstrategi, estimering og kostnadsoppfølging, planlegging og fremdriftsstyring, kvalitetssikring, risikohåndtering, tverrfaglig detaljprosjektering.


Anskaffelse
Internasjonal leverandørkartlegging og anskaffelser, forespørselsdokumenter, tilbudsevaluering, kontraktsforhandling, kontraktsstyring, inspeksjoner.


Anleggsledelse, Utprøving, Oppstart
Anleggsledelse, byggherreforskrift/SHA koordinering, HMS oppfølging, planlegging, kostnad og fremdriftsoppfølging, mekanisk ferdigstillelse, utprøving, oppstart.


Konsulenttjenester
Vedlikeholdssystematikk, kjemikaliestyring, HMS rådgivning, teknisk rådgivning.

Kontakt oss

Jon Aasen

Jon Aasen

Projects & Consultancy

Mobile: +47 992 33 273

jon.aasen*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Kontakt oss

Henning Kleppe

Henning Kleppe

Project Management & Procurement

Mobile: +47 416 76 440

henning.kleppe*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Marte Nyheim

Marte Nyheim

Process, Safety & Environment

Mobile: +47 906 87 544

marte.nyheim*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Ingrid Merethe Onsøien

Ingrid Merethe Onsøien

Piping & Layout

Mobile: +47 917 55 620

ingrid.onsoien*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Erik Nyhagen

Magnus Nilsen Beitdokken

Magnus Nilsen Beitdokken

Electrical & Instrument

Mobile: +47 901 64 465

magnus.beitdokken*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skrive ut