Kjemikaliehåndtering

Bruk og omsetning av kjemikalier innebærer et stort ansvar. Synes du at oppfølgingen krever mye tid og ressurser?

Bilfinger Industrial Services Norway AS har lang erfaring med kjemikaliearbeid innenfor ulike typer industri. Vi stiller gjerne vår kompetanse til disposisjon for din bedrift. Vårt team består av kjemikere, EUROTOX-registrert toksikolog, sertifiserte yrkeshygienikere, sertifiserte sikkerhetsrådgivere mm.

Tung på fag. Lett å spørre. Vi får orden på kjemikaliehåndteringen din.

Har du oversikt over regelverk for håndtering av kjemikalier?

Vi hjelper deg med:

 • Statusanalyse, kjemikalier
 • Myndighetskontakt, bistand ved tilsyn
 • Vurdering av eksponering og risiko
 • Opplæring
 • Kvalitetskontroll
 • Substitusjonsvurdering
 • Stoffkartotek
 • Deklarasjon
 • Transport av farlig gods
 • Utarbeidselse av sikkerhetsblad
 • Lagring og avfallshåndtering

 

Jan Borgeraas

Jan Borgeraas

Fagansvarlig Dr. scient ferskvannsbiologi Cand. scient. Toksikologi EUROTOX Reg. Toksikolog

Mobile: +47 970 65 111

jan.borgeraas*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Anne Synnøve Vidnes

Anne Synnøve Vidnes

Markedsansvarlig Cand. scient elektroanalytisk kjemi Sertifisert sikkerhetsrådgiver (ADR)

Mobile: +47 957 49 067

anne.synnove.vidnes*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skrive ut