Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation

Teknisk Senter

Bilfinger Industrial Services Norway sitt tekniske senter er leverandør av tverrfaglige prosjekt og ingeniørtjenester innen vedlikehold, modifikasjoner, mekanisk produksjon, tverrfaglig sammenstilling av utstyr i eget verksted og installasjon av utstyr på site.

Verkstedproduksjon

  • Prosjektledelse – EPC
  • Engineering – konstruksjon, tegning, beregning og planlegging
  • Teknisk saksbehandling
  • Anskaffelser
  • FAT
  • Dokumentasjon

Verktøy

  • Projectplace/Prosjektstyring
  • AutoCad 2D/Tekla 3D
  • STAAD.Pro, Visual Vessel Design
  • SAP

Lokalisering

Kontakt oss

Eirik Noer Smedstad