Ildfast

Bilfinger Industrial Services Norway forhandler ildfaste produkter og er Norges største leverandør av ildfast-tjenester. Bilfinger utfører ildfast vedlikehold, prosjekter og modifikasjoner innenfor følgende områder:

Unik kompetanse

Våre ledere, fagoperatører og ingeniører har lang erfaring i tilrettelegging og gjennomføring av ildfaste oppdrag. Bilfinger har drifts- og prosesskompetanse innenfor alle sine markedssegmenter.

I samarbeid med våre kunder finner vi de mest gunstige løsningene for den enkelte bedrift.Løsningene sørger for:

 • Optimal oppetid for produksjonsutstyr
 • Kostnadseffektivisering
 • Sikker gjennomføring
 • Gode tekniske løsninger

For materialtesting og utvikling av tekniske løsninger, samarbeider vi med Hydro Aluminiums Forskningssenter i Porsgrunn. 

Leveransekonsept

Bilfinger har utviklet et eget leveransekonsept for gjennomføring av ildfaste innstallasjoner nasjonalt og internasjonalt. 

Kunder

Våre kunder er alle typer industri og offentlige institusjoner - nasjonalt og internasjonalt. Bilfinger er foretrukken leverandør av alt ildfast vedlikehold hos Hydro Aluminium i Norge,.

 • Hydro Aluminium
 • Yara International
 • Equinor
 • RHI
 • INEOS
 • Benteler
 • Nordural
 • Quatalum
 • Borealis
 • Eramet
 • Aczo Nobel

Lokalisering

Kontakt oss

Jens Kåre Aasen

Brosjyre

Kontakt oss

Skrive ut