Forbrenningsanlegg

Bilfinger har leveranser og konsepter innen:

"Spraycasting"

Ved større anlegg kan vi benytte ”Spraycasting” - en installasjonsmetode som muliggjør sprøyting av selvflytende lavsement støpemasse. Fordeler med denne metoden er:

  • Mer effektiv installasjon (5 - 10 ganger raskere enn ved tradisjonell støping/sprøyting)
  • Mer effektiv materialhåndtering (3 - 5 tonn per time)
  • Redusert utetid for utstyret ved stopp

Ildfast-verksted

Produksjonen består blant annet av elementer til anlegg på land og på skip. Sammen med våre verkstedsenheter (mekanisk, elektro, automasjon og bygg) kan vi også påta oss totalentrepriser for slike anlegg.

Våre kunder

Vårt totalkonsept og våre enkeltleveranser leveres til:

  • Offentlige myndigheter
  • Skipsfart
  • Næringsliv for øvrig

Bilfinger har levert konstruksjon og installasjon av ildfaste foringer ved Energos-anleggene på Forus, Borregård, Hurum, Minden (Tyskland), Isle og White (UK).

Kontakt oss

Jens Kåre Aasen

Skrive ut