Aluminiumindustri

Bilfinger utfører vedlikehold av anodebrennovner og støperiovner for aluminiumsindustrien. Vi installerer også ildfaste foringer i elektrolyseceller.

Våre produkter og leveranser

Våre produkter og leveranser innenfor aluminiumsindustrien omfatter tre hovedområder:

Støperi

Tjenester innenfor støperi innebærer daglig vedlikehold av:

 • Støperiovner
 • Renner
 • Digler
 • Filtre

Bilfinger har utviklet et eget støperiovnskonsept for denne type arbeider.

Elektrolyse

Tjenester innenfor elektrolyse innebærer:

 • Demontering av katode og anode
 • Montering av ildfast foring 
 • Montering av katode og anode  

Karbon

Tjenester innenfor anodebrennovner omfatter utskifting og reparasjon av:

 • Kasettvegger
 • Gurtvegger
 • Ovnslokk

Vi foretar også totalrehabilitering av kammer.

Kunder

Bilfinger er foretrukken leverandør av alt ildfast vedlikehold hos Hydro Aluminium i Norge.

 • Hydro Aluminium
 • Alcoa
 • Real Alloy Norway AS
 • Benteler

kontakt oss

Jens Kåre Aasen

Skrive ut