Driftsstøtte og bemanning

Bilfinger Industrial Services IM AS er et datterselskap av Bilfinger Industrial Services Norway AS. Selskapet leverer bemanning og støttetjenester til industrien.

Tjenester og produkter

 • Bemanningsutleie
 • Rekruttering til faste stillinger
 • Bistand i omstillingsprosesser
   
 • Laboratorietjenester
 • Håndtering av farlig avfall
 • Resepsjons- og sentralbordtjenester
 • Distribusjonstjenester - Varemottak, fortolling og budbiltjenester
 • Utleiesenter - Lifter, personbiler, verktøy, vaskehall for biler og maskiner, samt drivstoffsalg i Herøya Industripark
 • Boligbrakke - 58 rom i umiddelbar nærhet til Herøya Industripark
 • Brannsikring - Kontroll og service av brannslukningsutstyr, branntetting, utleie av pusteluft samt utleie av brann- og entrevakter
 • Vaktmestertjenester
 • Utearealer - Brøyting, strøing, feiing og plenklipping

 

Kontakt oss

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger

Skrive ut