GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

15.12.2020

Året 2020 har vært et av de mest krevende for mange bransjer i vår tid med den pågående COVID-19 pandemien. Vi har fortsatt full oppmerksomhet på pandemien, og hvordan vi best mulig kan bidra til å ivareta liv og helse samtidig som vi bidrar til stabil daglig drift hos våre kunder. Vi har så langt vært heldige og har ikke vesentlige forstyrrelser i våre leveranser. Et lyspunkt er at vaksiner er under godkjenning men vi vet ikke når dette blir realisert. Situasjonen følges derfor nøye gjennom vinteren og vi opprettholder våre smitteforbyggende tiltak og følger anbefalingene fra myndighetene. 

Vedlikehold, verkstedproduksjon og prosjektrelaterte tjenester er viktige innsatsfaktorer til stabil drift og utvikling hos våre kunder. Vi har opprettholdt god aktivitet og forventer at dette skal fortsette til neste år, vi vil takke alle våre forbindelser for et godt samarbeide gjennom et annerledes og krevende år for mange.

Julen nærmer seg med tid for avkobling og vi ønsker alle våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og forbindelser en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Hilsen alle oss i Bilfinger