God Sommer!

09.07.2020

Vi vil takke alle våre forbindelser for et godt samarbeide under våren. Det har vært en krevende periode for mange med den pågående COVID-19 pandemien, og sommerferien nærmer seg med tid for avkopling.

Vi har fortsatt full oppmerksomhet på COVID-19 pandemien, og hvordan vi best mulig kan bidra til å ivareta liv og helse samtidig som vi bidrar til stabil daglig drift.

Situasjonen overvåkes nøye også gjennom sommeren. Vi har ingen vesentlige forstyrrelser i leveransene, og opprettholder våre smitteforbyggende tiltak og følger anbefalingene fra myndighetene.  

Vi ønsker alle våre forbindelser en riktig god sommer, og vi ser fram til et fortsatt godt samarbeide gjennom høsten sammen med dere.

Hilsen alle oss i Bilfinger