Håndtering av COVID-19-situasjonen

20.03.2020

Bilfinger Industrial Services Norway AS har full oppmerksomhet på den pågående COVID-19 pandemien, og hvordan vi best mulig kan bidra til å ivareta liv og helse samtidig som vi bidrar til stabil daglig drift.

Vi overvåker situasjonen nøye og følger anbefalinger fra myndighetene.      

Vi har iverksatt en rekke smitteforebyggende tiltak, bl.a.:

  • Økt innsats knyttet til hygiene, - håndvask, renhold osv.
  • Tiltak for å minimere nærkontakt med kundenes driftspersonell og på egen arbeidsplass
  • Tiltak for å minimere kontakt med transportører og utstyrsleverandører
  • Reise- og møterestriksjoner
  • Utvidet bruk av telefon- og nettmøter
  • Utstrakt bruk av hjemmekontor
  • Soneinndeling i verksteder, og begrenset kontakt på tvers av avdelinger
  • Kommunikasjon med underleverandører

For øyeblikket har vi ingen vesentlige forstyrrelser i leveransene.

Vi vil gjøre vårt beste for godt samarbeid om praktisering av lokale tiltak hos den enkelte kunde og god dialog med våre leverandører, slik at virksomheten best mulig kan opprettholdes.