Kompetansen finnes på Rjukan

23.04.2019

Green Mountain AS utvider datasenteret på Rjukan. I april står bygg og infrastruktur klart for en stor europeisk kunde. Selve datahallene er bygget i Spania, men Bilfinger og andre lokale leverandører er viktige for at dataeventyret skal kunne realiseres.

– Vi er engasjert i både bygging av det nye datasenteret og framtidig vedlikehold, sier enhetsleder for elektro hos Bilfinger på Rjukan Hans Åge Flåto. – Alle avdelingene våre er engasjert, både bygg, mekanisk og elektro. Og om jeg skal se utover våre egne rekker, vil jeg si at datasentervirksomheten skaper en ny optimisme her på Rjukan.

– Nå bygger vi et relativt stort datasenter (på nesten 6 MW kraftforbruk), og bygget skal stå ferdig i april. Det bygges på rekordtid, og det legges ned en kjempeinnsats av alle mannskaper for å klare å gjennomføre byggingen på så kort tid, fastslår daglig leder for Green Mountain Rjukan Ole Sten Volland.

Green Mountain AS har gjennom mange år hatt et tett samarbeid med Schneider Electric om bygging av infrastruktur til datasentre. Også denne gang er det Schneider Electric som er partner og har bygget modulene som settes sammen til det nye datasenteret.

Lokale samarbeidspartnere

– På Rjukan bruker vi lokale entreprenører til bygg og alt utomhus-arbeid. Bilfinger er en underleverandør til Schneider Electric, samtidig som de er en direkteleverandør til oss, forklarer Volland.

– Vi har byggfolk, som tar alt fra grunnarbeid til ferdig bygg, sier Flåto. – Elektroavdelingen står for leveranser innen både svakstrøm og sterkstrøm. Det er et sentralt poeng at vi kan ta på oss totalleveranser innen bygg. I tillegg har vi mekanisk avdeling med mekanikere, sveisere og platearbeidere. Vi er en komplett leverandør.

Bilfinger samarbeider også tett med andre bedrifter på Rjukan. Det gjør at et selskap som ønsker å etablere seg på Rjukan får alt de trenger fra lokale leverandører. – Alt lar seg ordne med lokale krefter, sier hans Åge Flåto.

– Ringvirkningen av slike datasentra er ganske stor. Vi bruker en ringvirkningsfaktor for datasentre som sier at 1 MW gir ca. 25 årsverk. Det vil si at denne utbyggingen øker antall årsverk fra 25 til 100, men det blir ikke nødvendigvis arbeidsplasser bare på Rjukan. Disse årsverkene kan like gjerne komme på Notodden, i Grenland, Oslo eller andre steder. Men uansett betyr Green Mountain AS ganske mye lokalt etter hvert, sier Volland, som får støtte fra Flåto. – Ikke minst under byggeprosessen, da er det stor aktivitet for oss i Bilfinger.

Fra Barcelona til Rjukan

Til Vestfjorddalen kommer ferdige moduler produsert av Schneider Electric i Barcelona. Modulene kom til Brevik og Langesund med ferge. Den siste transportetappen går via Lågendalen, over Kongsberg til Notodden og videre til Rjukan.

12 IT-moduler settes sammen til to datahaller med et mellombygg for varemottak og andre funksjoner. Bilfinger har jobben med lossing av modulene og montering på fundamentet som står klart.

– Vi legger strøm fram til powermodulene og sørger for å få strømmen inn til datahallene, forklarer Hans Åge Flåto. – Og så ferdigstiller vi IT-hallene med all kjøling og strømforsyning til datamodulene, i tillegg til at vi monterer systemer for brannvarsling og slukking. På det mest hektiske er 30 mann fra Bilfinger i sving. Elektroavdelingen på Rjukan får hjelp fra Bilfinger på Karmøy og i Odda for å klare jobben. I tillegg er det leid inn folk fra lokale samarbeidspartnere.

Den første modulen kom til Rjukan 9. februar, men planlegging og prosjektering har pågått fra november i fjor. Bilfinger har deltatt i prosjekteringen, og Flåto har vært i Spania flere ganger for å følge prosessen.

– Vi jobber 12 timers økter fra mandag til fredag og ni-timers økter på lørdagene. Det er nødvendig for å komme i mål. Likevel er det en sjeldent god og positiv stemning på byggeplassen, understreker Eirik Noer Smedstad. Han jobber til daglig ved Bilfinger i Porsgrunn, men er nå leid inn til Schneider Electric som anleggsleder. – Entusiasmen gjelder både internt hos oss i Bilfinger og mellom de ulike firmaene som er engasjert i prosjektet.

Den første modulen kom til Rjukan 9. februar, og anlegget skal stå ferdig til kunden før påske. Da kommer kunden – som foreløpig er hemmelig – for å montere sitt IT-utstyr i datasenteret.

Nye prosjekter

– Vi jobber også med nye prosjekter, sier Volland.  ‑ Green Mountain AS jobber med andre kunder, og så fort dette prosjektet er avsluttet, går vi i gang med neste prosjekt som skal stå ferdig seinere i år. Vår politikk er at vi bygger så fort vi har en avtale med en kunde. 

Det nye byggetrinnet til Green Mountain AS er tre ganger så stort som det eksisterende datasenteret. Dette er en stor utbygging på Rjukan.

Hvorfor velger Green Mountain AS å satse på Rjukan?

– Green Mountain AS valgte å etablere seg på Rjukan fordi det er jobbet med å etablere datasenter her i mange år, sier Volland. – Da vi kom hit i 2013, så visste kommunen og det lokale energiselskapet, Bilfinger og mange andre aktører hva dette dreide seg om. Derfor var det enklere å etablere seg på Rjukan enn andre steder. Samtidig er det store mengder strøm tilgjengelig, som gjør det mulig å skalere opp til ganske store datasentre. I tillegg har vi tilgang til profesjonell industrikompetanse i området. Det er viktig.

BILFINGER: Utvidelsen av datasenteret er viktig for arbeidsplassene på Rjukan. Bilfinger er med under byggingen og får vedlikeholdsoppdrag når senteret er i drift. Eirik Noer Smedstad er leid inn til Schneider som anleggsleder, og Hans Åge Flåto er Bilfingers prosjektleder.

TRANSPORT: Det ble trangt da de store modulene skulle inn til industriområdet på Svadde.

SAMARBEID: Eirik Noer Smedstad er leid inn til Schneider som anleggsleder. Her ser han på noen detaljer i samarbeid med Antonio Moreno Zegarra, som er prosjektleder for Schneider Electric.

RINGVIRKNINGER: Vi bruker en ringvirkningsfaktor for datasentre, som sier at 1 MW gir ca. 25 årsverk. Det vil si at denne utbyggingen øker antall årsverk fra 25 til 100, men det gir ikke nødvendigvis arbeidsplasser bare på Rjukan, sier daglig leder for Green Mountain Rjukan Ole Sten Volland.