Bilfinger arrangerte Turnaround seminar

02.06.2016

Tradisjonen tro ble det i uke 20 gjennomført TA seminar (Turnaround) ved Quality Skjærgården Hotel & Resort, Langesund. Seminaret gikk fra lunsj onsdag til lunsj torsdag, og inneholdt en rekke interessante og relevante temaer innenfor begrepet revisjonsstans.

Nærmere 40 deltakere var meldt på til seminaret. Temaene som ble berørt var følgende;

  • Challenges and Success Factors 2015 Neste Oil, Finland, v/ Antti Nissinen, TA manager.
  • How to create value for customer, v/ Pål Evju og Steinar van der Meer, Det Norske Veritas DNV GL
  • Norwegian Industry Oil & Gas, Challenges 2016-20, v/ Runar Rugtvedt, Branch Manager Oil & Gas, Norsk Industri 
  • How to manage Risks and HSE issues in a Shut down/ turnaround environment, v/ Anders Omholt, Maintenance Manager, Yara Porsgrunn.
  • Safe lifting, on- / offshore. Norsok Standard. How to reduce risks, v/ Endre Fuglset, daglig leder Norsk Maskinkontroll AS
  • Management of all stages in a Turnaround, v/ Kjetil Nakken, Site Manager, Inovyn.
  • Refractory Maintenance, Routines and Tools for the  future, v/ Christian Bugge  Refractory  Dept., Bilfinger Industrial Services AS
  • EX-certified products for use at Process plants, v/ Senior Engineer Eilef Nerland,
    PREZIOSO Linjebygg AS

Kvaliteten på de forskjellige innleggene svarte absolutt til forventningene, og bidro til gode diskusjoner og erfaringsutveksling blant deltakerne.

Middagen onsdag kveld ble krydret med innleid illusjonist, som ga alle tilstedeværende muligheter til å sette de små grå i bevegelse med flere spektakulære illusjoner.