– Livet hadde vært tomt og meningsløst om jeg ikke kunne gå på jobb

21.04.2016

 Torodd Svalastog var kreftsyk og ble 100 prosent uføretrygdet. Nå er 56-åringen områdeansvarlig for rør- og mekaniske leveranser for Bilfingers oppdrag i Yaras Bambooprosjekt. Dette er mulig takket være stort pågangsmot, sterk vilje til å lykkes og god tilrettelegging fra arbeidsgiverens side.


– Jeg var sykemeldt i lang, lang tid etter kreftdiagnoser i hodet og i magen. Jeg var nesten død et par ganger og ble 100 prosent uføretrygdet. Men det var ikke veldig festlig å gå hjemme på trygd. Det har jeg forsøkt noen år. Livet hadde vært trasig og kjedelig om jeg ikke kunne gå på jobb, sier Svalastog med ettertrykk. – Både det sosiale og det faglige er veldig viktig for meg.


Tok ingeniørutdannelse mens han var syk

Svalastogs yrkesliv startet med læretid i Hydros plateverksted i 1977-80 og ti års arbeid som sveiser og platearbeider ved verkstedet. Deretter startet han for seg selv og jobbet som selvstendig innen sveising, stål- og mekaniske arbeider fram til han ble syk i 2001. Selskapet hans hadde flere ansatte.


– Jeg gikk ut og inn på sykehuset i tre år før de fant ut at jeg hadde kreft. I den perioden startet jeg ingeniørstudiene på Høgskolen i Telemark.


Porsgrunnsmannen startet studieløpet i sykdomsperioden. Normalt skulle han hatt tre års skolegang, men på grunn av operasjoner og lange sykehusopphold i Oslo og i Tønsberg tok studiene fem, seks år.

 

Nyutdannet ingeniør og uføretrygdet

– Jeg måtte gjøre et eller annet, og jeg hadde alltid hatt lyst til å bli ingeniør. Men det var beintøft. De fleste andre på skolen kom jo rett fra annen utdanning. Jeg kom fra arbeidslivet. Det er noe annet, så skolen var en fremmed verden for meg. Jeg så mørkt på det noen ganger underveis, men jeg kom gjennom. Det var morsomt å lære nye ting, det er jo alltid morsomt, sier Svalastog nøkternt.


Så stod Svalastog der, ferdig utdannet ingeniør med allsidig praksis - og uføretrygdet.


– Jeg begynte å bli friskere og fikk lyst til å jobbe igjen. Så jeg søkte noen jobber og tok kontakt med Gunnar Bråthen for å spørre om referanser. Bråthen var gammel kollega fra Hydros plateverksted.


Ny jobb 35 år etter

– Jeg fikk tilbud om å begynne i en slags testjobb i Bilfingers tekniske senter. Det skulle gi meg mulighet til å prøve meg i jobb samtidig som jeg var trygdet. I praksis var det to parter som skulle teste hverandre ut. Bilfinger ville sjekke om de kunne bruke meg til noe som helst, og jeg måtte teste ut arbeidslivet igjen, forklarer Svalastog.


Ut-testingen var vellykket for begge parter, og resultatet var at maskiningeniøren fikk tilbud om jobb.


– 17. august 1977 begynte jeg i lære på plateverkstedet. Nøyaktig på datoen 35 år etter begynte jeg å jobbe hos Bilfinger. Jeg ble ansatt i 20 prosent stilling. Bilfinger la til rette for meg med fleksibel arbeidstid, og stillingsbrøken økte gradvis. De puttet meg på et kontor og ga meg den opplæringen jeg trengte for å fungere i jobben. Jeg ble veldig godt tatt imot av kollegene. En er ikke ferdig utdannet selv om en har ingeniøreksamen, fastslår Svalastog. Jeg lærer noe nytt hver eneste dag.


– Hva er årsaken til at Bilfinger engasjerer seg i arbeidstrening?


– Det er ikke alltid så lett og finne tilpassa jobb til personell som skal trenes opp for å komme tilbake til arbeidslivet, men vi gjør så godt vi kan, sier leder for Bilfinger Verkstedproduksjon Øst, Gunnar Bråthen. – Når det gjelder Torodd, så kjente jeg han fra tidligere så da jeg fikk høre om hans sykdom og det han hadde vært igjennom helsemessig og til og med tatt skole i sykdomsperioden, da måtte jeg bare si ja.


– Det Torodd har vist her er at det nytter selv med en slik diagnose om en bare har det rette pågangsmotet. Torodd bør være et godt eksempel på at det nytter å komme tilbake i full jobb.


Med i Bamboo-prosjektet siden starten

Etterhvert har oppgavene blitt flere og flere og større og større. Nå går Svalastog i 80 prosent stilling, og hele prosessen er gjennomført i samarbeid med NAV. Det har skapt nødvendig trygghet for alle parter.


– Jeg har vært med i Bamboo-prosjektet i ca. ett år nå. Jeg har vært med siden tilbudsfasen, og nå jobber jeg som områdeansvarlig for en del av Bilfingers leveranser. Her er det mange flotte kolleger, og det sosiale- og faglige miljøet er viktig for meg. Jeg har forsøkt å gå hjemme, og det er ikke spesielt festlig. Livet hadde vært mindre meningsfylt om jeg ikke hadde kunnet gå på jobb, slår Svalastog fast med tyngde.