«Fra talent til fagarbeider» - Et vellykket lærlingeprosjekt har gitt resultat!

26.10.2015

«Fra talent til fagarbeider» er et fireårig arbeids- og opplæringsprosjekt som skal gi deltakerne fagbrev. Prosjektet er en alternativ opplæringsmodell i regi av Telemark fylkeskommune med støtte fra NHO, LO, NAV og Norsk Industri.

Fredag ble det lagt fram en fersk forskningsrapport fra Høgskolen i Telemark om prosjektet. Konklusjonen er at prosjektet har vært en suksess. 9 av de 10 ungdommene har fullført eller vil fullføre fagbrevet i høst.

Bilfinger Industrial Services Norway har hatt 2 elever fra dette prosjektet med stor suksess, begge elevene har bestått fagprøven og i dag er Tommy Kåsene fast ansatt, mens Petter Dreier Andersen har gått videre og sikter mot en ingeniørutdannelse.

2 nye elever er nå på plass hos Bilfinger på Herøya, Susanne Therkelsen på plateverkstedet og Even Istvan Ødegård Haugen på plastverkstedet.

Se innslag fra NRK Distrikstnyheter Østafjells og artikkel på NRK Østafjells ved å klikke på linkene under:

NRK Distrikstnyheter Østafjells                NRK Østafjells