OTD messen over for denne gang og vi takker alle som var innom vår stand

14.10.2015

Da var OTD over for denne gang, og med 485 utstillere og 25,841 besøkende ble årets messe blant de best besøkte. I et år som dette med halvering av oljeprisen og en drastisk nedgang i olje service aktiviteten på norsk sokkel og internasjonalt er det ekstra viktig å være tilgjengelig og synlig med effektive tjenester og leveransekonsepter.

OTD har alltid vært, og vil alltid være, et samlingspunkt for leverandørindustrien, og engasjementet rundt årets messe viser tydelig at konseptet fungerer. OTD er en viktig møteplass for å treffe eksiterende kunder, leverandører og samarbeidspartnere, bygge nettverk, utvikle samarbeid og nye kunderelasjoner. Vi har fått flere spennende leads på årets messe og takker alle som var innom standen vår.

Neste år skal den 18. OTD arrangeres i Bergen. Vi sees igjen!

 

 

Nyhet fra 14/10/2015:

Besøk oss i Hall B på OTD messen 21-22. oktober    

Bilfinger Industrial Services Norway deltar på OTD (Offshore Technology Days) messen for fjerde gang. OTD er en årlig leverandørindustrimesse for olje og gass, som vekselsvis arrangeres i Stavanger og Bergen.

Messen har mer enn 450 utstillere, 25.000-30.000 besøkende og er Norges største årlige olje, gass og energi messe. Årets messe arrangeres i Stavanger 21-22. oktober. Bilfinger Industrial Services og Bilfinger Industrier deltar med felles stand som tidligere år.

OTD er en viktig møteplass for å treffe eksiterende kunder, leverandører og samarbeidspartnere, bygge nettverk, utvikle samarbeid og nye kunderelasjoner. Velkommen! - Du treffer oss i hall B.

Bilfinger Industrial Services Norway AS
Hall B – Stand 2506

http://www.offshoredays.com/2015/