Kurs - Lovpålagt opplæring i arbeidsmiljø («40-timers kurs»)

13.10.2015

HVORFOR?

  • Vet du hva som kreves av deg?
  • Er alt «på stell» på din arbeidsplass?
  • Hva er viktig i din virksomhet?
  • Hva er gode verktøy i HMS-arbeidet?

Sentralt kursinnhold (ref. AML §3-5):

  • Arbeidsmiljøloven og forskrifter
  • Systematisk HMS-arbeid, internkontroll
  • Ansvar og roller
  • Ulykkesforebyggende arbeid
  • Fysisk, kjemisk, psykososialt arbeidsmiljø
  • Sykefravær – inkluderende arbeidsliv

Målgruppe: Verneombud, AMU/AU-medlemmer, ledere og andre som jobber med HMS

Når: Uke 46, 09. – 13. november 2015

Hvor: Herøya Industripark, Bygg 114

Pris: 7.500 NOK eks. mva., inkl. kursmateriell, diplom og enkel bevertning

Arrangør: Bilfinger Industrial Services Norway AS

Påmelding: lene.bergsvand.johansen*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com, mobil 924 97 943

Kursansvarlig: Anne Synnøve Vidnes