Hastejobb for Kystverket

24.09.2015

I august ble Bilfingers avdeling i Glomfjord kontaktet av Bergensbedriften Sjøentreprenøren med en forespørsel om de kunne hastelevere et fundament til utbedring av en fyrlykt. Kystverket var oppdragsgiver, og en entreprenør hadde allerede gitt opp jobben. Spørsmålet var om Bilfinger kunne redde situasjonen. Og det kunne Bilfinger.

For Bilfingers del begynte prosjektet sensommeren 2015. Kystverket hadde engasjert undervannsspesialistene i Sjøentreprenøren for å utbedre en fyrlykt på Gåsværbåen, som ligger vest for Gåsvær i Meløy.
 
For å kunne sette opp fyrlykten var det nødvendig med en kappestøpeforskalling til sjøbunnen. Det er et stålrør med innvendig diameter på 2 meter. Det nye røret skulle tres over det gamle.  Og det hastet. Området er svært værutsatt, og de gunstige værforholdene i september måtte utnyttes maksimalt.

– Et annet firma begynte på jobben, men klarte ikke å utføre den. Vi så for oss at vi måtte langt ned i Europa for å finne en leverandør. Men så kontaktet vi Bilfinger i Glomfjord, forteller anleggsleder og dykkersjef Per Arne Fjeldvær i Sjøentreprenøren til IndustriFolk.
 
Bilfinger hadde nødvendig utstyr og kompetanse og gikk i gang med jobben på kort varsel. Produksjonen pågikk i to hektiske uker på sensommeren.

– Bilfinger fortjener skryt. De snudde seg rundt raskt og stilte med ekstra mannskaper som har jobbet lange dager, roser Fjeldvær.

Store dimensjoner

– Det er ikke ofte vi jobber med så store rør. Men vi fikk en forespørsel om å levere og heiv oss rundt, forteller fagkoordinator Odd Inge Gundersen hos Bilfinger til IndustriFolk.

6-7 ansatte har utført oppdraget med noe hjelp fra andre i staben. Siden dette er en undervannskonstruksjon, ble det benyttet cortenstål, som har bedre saltvannsegenskaper enn annet stål.

– Vi har brukt mye 10 millimeter tykt stål. Det er krevende å jobbe med, sier Jan Bogen.

Det 8 meter lange røret er nå forankret i havbunnen og forlenget med et like langt rør. Konstruksjonen fullføres ved at forskallingen fylles med 14 kubikkmeter betong som flys ut med helikopter.

– Dette gikk bra selv om det var på håret som vanlig, skriver dykkesjef Fjeldvær i en epost til Bilfinger. – Det var veldig trangt og tre den nye søyla over den gamle, men det gikk så vidt. Nå er den støpt og står stødig på bunnen. Vi takker for veldig godt samarbeid og god service gjennom hele prosessen fra A til Å og samarbeider gjerne med dere ved senere anledninger.

HEKTISK: Kystverket trengte akutthjelp i byggingen av en fyrlykt i Meløy. Bilfinger får ros fra entreprenøren for rask og god utførelse. Fra venstre Jan Bogen, Odd Inge Gundersen og Chris Johan Holter. Foto: Edmund Ulsnæs, Mediehuset Framtia