Bygger ny nødstrømsentral for Herøya Nett

03.07.2015

Bilfinger Entreprenør er i full gang med byggingen av en ny nødstrømsentral for Herøya Nett AS. Gravearbeidene startet i våres, og bygget skal stå klart til montering av tavler i september.

Den nye sentralen er en del av et større prosjekt, der Herøya Nett AS moderniserer høyspentnettet og oppgraderer til dagens standard.

Nødstrømsentralen bygges i betong, og bygget er forberedt for en etasje til på et seinere tidspunkt. Grunnflaten er på 8x30 meter med en kjeller på 40 kvadratmeter.  Bilfinger har ansvaret for alt fra graving til ferdig bygg. Herøya Nett AS står selv for elektroarbeidene.

– Dette er et flott referanseprosjekt for oss, så vi er fornøyde med at vi fikk denne entreprisen, sier leder for Bilfinger Entreprenør Erik Dotseth. – Det var seks selskap som leverte inn anbud, og det er sterk konkurranse om oppdragene for tiden. Derfor er det er fjær i hatten for oss at vi fikk jobben.

 

Alle fag

Seks fagarbeidere og en lærling jobber på nødstrømsentralen. I tillegg hentes folk med annen fagkompetanse inn når det kreves. Graving, pæling og stålarbeider er satt bort til underentreprenører. Bilfinger Entreprenør utfører resten av arbeidene, og alle fagene i avdelingen er på et eller annet tidspunkt engasjert i oppdraget.

– Dette er et krevende bygg å føre opp, sier senioringeniør Jan Wroldsen. – Nødstrømsentralen bygges delvis over en kulvert der det går høyspentkabler, og bygget ligger vegg– i– vegg med et høyspentanlegg som er i full drift. I Bilfinger er vi vant til slike krevende jobber. Det er kanskje et av våre fortrinn i konkurransen om denne typen oppdrag.

 

I GANG: Betongarbeider Trond Vidar Haugland og lærling Lars Askedalen er i full sving på Herøya Nett AS’ nødstrømsentral.

 

BETONG: Teknisk assistent Gunnar Heisholt Helvin er fornøyd med framdriften på byggeplassen inne i Herøya Industripark.