Glomfjord

Enheten er lokalisert i Glomfjord Industripark, og er en betydelig leverandør av vedlikeholds- og prosjekttjenester til bedrifter i og utenfor industriparken, privat og offentlig virksomhet, og til næringslivet i Nord-Norge for øvrig.

Bilfinger i Glomfjord har 50 ansatte, 12.000 m2 verkstedlokaler, og er en flerfaglig leverandør av produkter og tjenester innenfor:

Vår styrke er vår flerfaglighet og lange erfaring med drift og vedlikehold av prosessanlegg onshore og offshore. Vi kan påta oss konstruksjoner i stål og plastmateriale, og totalansvar for større nye installasjoner, ombygginger og revisjonsstanser i kundens anlegg.

Referansekunder

  • Yara Glomfjord
  • Marine Harvest
  • EWOS
  • Statkraft
  • Rainpower
  • Helgelandskraft
  • ENI Norge AS
  • Odfjell Drilling AS

Glomfjord

Kontakt oss

Kundetelefon

Kundetelefon

Mobile: +47 995 29 200

Glomfjord

Adresse

Glomfjord

Glomfjord

Bilfinger Industrial Services Norway AS
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord

Telefon: 03 247 el.+47 75 71 92 00

glomfjordmail.is.no*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skrive ut