Årdal

Enheten i Øvre Årdal i Sogn og Fjordane er lokalisert med verksteder ved anlegget til Hydro Aluminium Årdal. Bilfinger er leverandør av vedlikeholdstjenester og prosjekter med stor faglig spennvidde til industri-, næring og privatmarked.
Bilfinger er stolt foretrukken leverandør av vedlikeholdstjenester til Hydro Aluminium Årdal.

Bilfinger i Årdal har 85 ansatte, herav 7 lærlinger, og er en tverrfaglig leverandør av tjenester innenfor:

Referansekunder

  • Hydro Aluminium AS
  • Hydro Energi AS
  • Østfold Energi AS
  • Norsun AS
  • HMR Årdal AS
  • Kleiven Sogn AS
  • E-CO Energi AS
  • Impec AS 

Kontakt:

Daglig leder:

Henvendelser mekanisk/plate/sveis/maskinering:

Henvendelser rørlegger:

Henvendelser elektro og automasjon:

Henvendelser byggfag/betong//tømrer/maler:

Henvendelser sakkyndig kontroll:

Henvendelser Ildfaste tjenester:

Henvendelser kurs og opplæring:

Årdal

kontakt oss

Adresse

Årdal

Årdal

Bilfinger Industrial Services Norway AS
Verksvegen 1, 6884 Øvre Årdal
Postboks 69, 6882 Øvre Årdal

Telefon: 03 247 el. +47 35 92 30 00

post.is.no*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skrive ut