Årdal

Enheten i Øvre Årdal i Sogn og Fjordane er lokalisert med verksteder ved anlegget til Hydro Aluminium Årdal. Bilfinger er leverandør av vedlikeholdstjenester og prosjekter med stor faglig spennvidde til industri-, næring og privatmarked.
Bilfinger er stolt foretrukken leverandør av vedlikeholdstjenester til Hydro Aluminium Årdal.

Bilfinger i Årdal har 85 ansatte, herav 7 lærlinger, og er en tverrfaglig leverandør av tjenester innenfor:

Referansekunder

  • Hydro Aluminium AS
  • Hydro Energi AS
  • Østfold Energi AS
  • Norsun AS
  • HMR Årdal AS
  • Kleiven Sogn AS
  • E-CO Energi AS
  • Impec AS 

Kontakt:

Henvendelser mekanisk/plate/sveis/maskinering:
Rolf Kjødnes, tlf. 957 98 661
e-mail: rolf.kjodnes*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com


Henvendelser rørlegger:
Arnt Andersen, tlf. 959 13 173
e-mail: arnt.andersen*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com


Henvendelse elektro og automasjon:
Arn Roger Haugland, tlf. 902 09 046
e-mail: arn.roger.haugland*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com


Henvendelse Byggfag/betong/tømrer/maler:
Rolf Horpen, tlf. 917 82 691
e-mail: rolf.horpen*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Arne Øvstetun, tlf. 979 85 829
e-mail: arne.ovstetun*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com  


Henvendelse sakkyndig kontroll:
Ole Arne Voll, tlf. 916 85 821
e-mail: ole.arne.voll*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

____________________________________

Henvendelse Ildfaste tjenester:
Ivar Thomassen, tlf. 948 22 546
e-mail: ivar.thomassen*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Henvendelse Kurs og opplæring:
Jan Tore Hauge, tlf. 950 99 645
e-mail: jan.tore.hauge*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Årdal

kontakt oss

Adresse

Årdal

Årdal

Bilfinger Industrial Services Norway AS
Verksvegen 1, 6884 Øvre Årdal
Postboks 69, 6882 Øvre Årdal

Telefon: 03 247 el. +47 35 92 30 00

post.is.no*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skrive ut