Informasjonsbeskyttelse

Denne hjemmesiden er publisert av Bilfinger Industrial Services Norway AS og kan bare brukes for informasjonsformål. Når du går inn på og bruker denne internettsiden, forplikter du deg samtidig til å godta de betingelser som er fastsatt i denne erklæringen. Du forplikter deg også til å følge alle andre restriksjoner som finnes på denne hjemmesiden.


Bilfinger Industrial Services Norway AS gir deg tillatelse til å lese og laste ned informasjonen ("Materialet") på denne hjemmesiden kun for personlig, ikke-forretningsmessig bruk. Denne tillatelsen er ikke en overføring av eierskap av Materialet, og kopier av Materialet kan ikke endres på noen måte eller reproduseres eller offentliggjøres eller distribueres eller brukes på noen måte for offentlige eller forretningsmessige formål.


Bilfinger Industrial Services Norway AS garanterer ikke at informasjonen som vises på denne hjemmesiden er nøyaktig eller fullstendig eller at råd, meninger, uttalelser om annen informasjon er pålitelig. Verken Bilfinger Industrial Services Norway AS eller noen av datterselskapene påtar seg noe ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser. Bilfinger Industrial Services Norway AS garanterer ikke at denne hjemmesiden eller serverne er uten virus eller eventuelle andre skadelige elementer.


Materialet inneholder ikke et tilbud om å selge, eller en oppfordring til å kjøpe verdipapirer og må ikke brukes som grunnlag for en eventuell investeringsbeslutning.


Denne hjemmesiden til Bilfinger Industrial Services Norway AS tilbyr lenker til andre hjemmesider. Verken Bilfinger Industrial Services Norway AS eller noen av datterselskapene er ansvarlig for innholdet i tilknyttede hjemmesider og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med tilgang til og bruk av disse hjemmesidene.


Denne erklæringen er i henhold til norsk lov.

Skrive ut