Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation
Meldungen Detail

Vi er å treffe på PTK 2018 5-7 mars i Trondheim

01.03.2018

Produksjonsteknisk konferanse (PTK) er Energi Norges største fagkonferanse innen vannkraft. Hvert år samler konferansen rundt 400 deltakere fra norsk kraftproduksjon.

Knut Olav Mogen, Mekanisk Rjukan og Erik Ulve fra Marked er å treffe på vår stand, og vi ser fram til å treffe våre etablerte kunder og samarbeidspartner og utvikle nye kontakter og relasjoner i bransjen. Du treffer oss på stand 20. for en prat om dine behov og våre produkter og tverrfaglige tjenester til kraftprodusenter og utstyrsleverandører.

Gjennom de siste 25 årene har PTK vist seg å være kraftnæringens viktigste arena for utveksling av driftserfaring og presentasjon av nyvinninger innen følgende områder: Miljø, sikkerhet, tilsyn, drift, vedlikehold og fornyelse for produksjon – dam og vassdrag, maskin og elektro.

Bransjen står overfor utfordringer preget av krevende rammevilkår, endringer i måten kraft blir produsert på, kundenes agering og hvordan kraft brukes. Et taktskifte i effektivisering av sentrale områder som design av anlegg, nye tjenester, drift og vedlikehold må starte nå. Dette for å sikre kraftnæringens posisjon og relevans i framtiden. PTK 2018 vil tegne opp et bilde av denne nye virkeligheten, og peke på hva norsk vannkraftbransje må fokusere på for å kunne møte taktskiftet vi nå står i.