Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation
Meldungen Detail

Plastverkstedet reparerer Sommertoget

06.12.2017

Lokomotivet som trakk NRKs sommertog, er på Bilfingers plastverksted for reparasjon. Ikke hele lokomotivet, riktig nok. Det er glassfiberfronten som er fraktet til Herøya for en omfattende utbedring.

Ulykken skjedde på Dovrebanen i november i 2016. Lokomotivet fikk skader i fronten i en kollisjon med en dyretransport. Det var heldigvis ingen personskader, men fronten på lokomotivet måtte byttes.

Tok avstøpning av tilsvarende lokomotiv

– For vår del startet jobben i januar 2017 inne på Mantenas verksted på Grorud i Oslo. Vi demonterte den ødelagte fronten og erstattet den med en reserve, forteller plastmekaniker Frank Løfshus. Det ble gjort etter at folk fra stålavdelingen vår hadde utbedret deformasjonssonen i lokomotivet. Samtidig la vi inn en pris på reparasjon av den skadde fronten.

Det er Mantena som har reparasjonsjobben på vegne av NSB, og etter en tids vurdering ble det bestemt at fronten i kompositt skulle repareres. I november kom den til plastavdelingen, der verkstedet gikk i gang med jobben.

– Vi reiste til Oslo for å ta avstøpninger av en front til EL-18, som lokomotivet heter. Den formen bruker vi når vi nå bygger opp den skadede fronten lag for lag, forklarer Løfshus. – Vi har fått noen tegninger fra den sveitsiske produsenten, men det er ikke godt nok grunnlag for jobben. Det er formen og styrken som er viktig, og vi bygger opp fronten lag for lag med polyester/glassfiber og kjernemateriale. Det er kompetansen og rutinen i plastverkstedet som er avgjørende for at vi kunne ta på oss denne jobben.

Eksperter på teknikkene

Det er første gang plastverkstedet jobber med tog, men teknikken er kjent fra en rekke ulike bruksområder. – Vi er eksperter på bruk av vakuumstøping og de andre teknikkene som kreves. Vi kjenner materialene, og når togfronten er ferdig fra vår side, er den like god som ny.

– Dette er en veldig artig jobb, sier plastmekanikeren. Oppgaven er utfordrende på grunn av det høye kravet til nøyaktighet og styrke. Fronten har en deformasjonssone som skal ta imot støt. Den må bygges opp igjen slik at de egenskapene beholdes etter reparasjonen.

Lokomotivfronten kom til Herøya i midten av november. Når den er ferdig etter ca. fire ukers arbeid, skal den tilbake til Mantena for lakkering. Den reparerte fronten blir satt på et lager for framtidig bruk.