Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation

Årdal

Enheten i Øvre Årdal i Sogn og Fjordane er lokalisert med elektroavdeling i Tyinvegen 1 og verksteder ved anlegget til Hydro Aluminium Årdal.
Bilfinger er foretrukken leverandør av vedlikeholdstjenester til Hydro Aluminium Årdal.

Bilfinger i Årdal har 85 ansatte og er en tverrfaglig leverandør av tjenester innenfor:

Referansekunder

  • Hydro Aluminium AS
  • Hydro Energi AS
  • Østfold Energi AS
  • Norsun AS
  • HMR Årdal AS
  • Kleiven Sogn AS

Kontakt:

Henvendelser mekanisk:
Rolf Kjødnes, tlf. 957 98 661
e-mail: rolf.kjodnes*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com


Henvendelser rørlegger:
Arnt Andersen, tlf. 959 13 173
e-mail: arnt.andersen*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com


Henvendelse elektro:
Vidar Sylvarnes, tlf. 915 80 842
e-mail: vidar.sylvarnes*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com


Henvendelse sakkyndig kontroll:
Ole Arne Voll, tlf. 916 85 821
e-mail: ole.arne.voll*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

____________________________________

Henvendelse Ildfast:
Atle Høl, tlf. 950 99 642
e-mail: atle.hol*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Henvendelse Kurs og opplæring:
Jan Tore Hauge, tlf. 950 99 645
e-mail: jan.tore.hauge*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Årdal

kontakt oss

Adresse

Årdal

Årdal

Bilfinger Industrial Services Norway AS
Verksvegen 1, 6884 Øvre Årdal

Telefon: 03 247 el. +47 35 92 30 00