Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation
Forretningside og bedriftskultur

Forretningside og bedriftskultur

Vår forretningside

  • Å levere industrielle tjenester
  • Å henvende oss til kunder i prosess, energi og olje-og gassproduserende industri
  • Å gi unik leveranse gjennom effektive konsepter i et kommersielt partnerskap med våre kunder

Vår bedriftskultur 

  • Arbeidsmiljø der solid kunnskap, mestring av oppgaver og hvor det å bry seg om hverandre står i fokus
  • Resultatorientert organisasjon som har evne til fremdrift, tar initiativ og har nærhet til virksomheten
  • Ivrig etter å skape verdier og forbedringer sammen med kundene
  • Arbeidsform som er åpen, ærlig og ordentlig