Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation
Vedlikeholdspartner

Vedlikeholdspartner

Som Vedlikeholdspartner overtar Bilfinger Industrial Services Norway ansvaret for planlegging og utførelse av fabrikkvedlikeholdet. Det innføres standard arbeidsprosesser med definerte roller og funksjoner. I tillegg implementeres vår HMS-standard basert på Beste Praksis fra alle våre partnerskapskunder.

Skala- og utjevningseffekter oppnås gjennom vårt områdekonsept med flere lokale kunder som partnere. Standard forbedringsverktøy fra vår ”Verktøykasse” brukes til kontinuerlige forbedringer i samarbeid med kunden.

Vårt Vedlikeholdspartnerkonsept er basert på forhåndsavtalte nivåer for HMS-standard, vedlikeholdskostnader og oppetid (tilgjengelighet) for produksjonsutstyr.

Samarbeidet beskrives i en kommersiell Partnerskapsavtale med definert incentivmodell og felles ansvar for forbedringer.