Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation
Vedlikeholds-partner

Vedlikeholdspartner

Som Vedlikeholdspartner overtar Bilfinger Industrial Services Norway ansvaret for planlegging og utførelse av fabrikkvedlikeholdet. Det innføres standard arbeidsprosesser med definerte roller og funksjoner. I tillegg implementeres vår HMS-standard basert på Beste Praksis fra alle våre partnerskapskunder.

Skala- og utjevningseffekter oppnås gjennom vårt områdekonsept med flere lokale kunder som partnere. Standard forbedringsverktøy fra vår ”Verktøykasse” brukes til kontinuerlige forbedringer i samarbeid med kunden.

Vårt Vedlikeholdspartnerkonsept er basert på forhåndsavtalte nivåer for HMS-standard, vedlikeholdskostnader og oppetid (tilgjengelighet) for produksjonsutstyr.

Samarbeidet beskrives i en kommersiell Partnerskapsavtale med definert incentivmodell og felles ansvar for forbedringer.