Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation
Prosjektledelse, engineering og konsulenttjenester

Prosjektledelse, engineering og konsulenttjenester

Prosjekter og konsulenttjenester
Vi gjennomfører prosjekter fra idé til ferdig bygget anlegg. God prosjektstyring kombinert med tverrfaglighet, løsningsorientering og sikkerhetsfokus, gjør det lønnsomt å velge oss.

Vi har lang erfaring innen prosjektutvikling, prosjektgjennomføring og rådgivning i mange bransjer, med hovedtyngde fra petrokjemisk/kjemisk, metallurgisk, energi og olje&gass.

Vi dekker følgende tekniske fagområder; prosess, sikkerhet, miljø, mekanisk, rør, arrangement(2D/3D), elektro, instrumentering, styresystem, ventilasjon.


Prosjektutvikling
Assistanse til forskning og forretningsutvikling, pilotanlegg, konseptutredninger/studier, modenhetsanalyser, riskvurdering, kostnadsoptimalisering, forprosjektering.


Prosjektledelse og prosjektering
Prosjektledelse, gjennomføringsstrategi, estimering og kostnadsoppfølging, planlegging og fremdriftsstyring, kvalitetssikring, risikohåndtering, tverrfaglig detaljprosjektering.


Anskaffelse
Internasjonal leverandørkartlegging og anskaffelser, forespørselsdokumenter, tilbudsevaluering, kontraktsforhandling, kontraktsstyring, inspeksjoner.


Anleggsledelse, Utprøving, Oppstart
Anleggsledelse, byggherreforskrift/SHA koordinering, HMS oppfølging, planlegging, kostnad og fremdriftsoppfølging, mekanisk ferdigstillelse, utprøving, oppstart.


Konsulenttjenester
Vedlikeholdssystematikk, kjemikaliestyring, HMS rådgivning, teknisk rådgivning.

Kontakt oss

Jon Aasen

Jon Aasen

Projects & Consultancy

Mobil: +47 992 33 273

Kontakt oss

Geir Moe

Geir Moe

Project Management & Procurement

Mobil: + 47 958 41 409

Marte Nyheim

Marte Nyheim

Process, Safety & Environment

Mobil: +47 906 87 544

Trude Kaland

Trude Kaland

Mechanical, Piping & Layout

Mobil: +47 934 33 979

Henning Kleppe

Henning Kleppe

Electrical & Instrument

Mobil: +47 416 76 440