Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation
Kurs og opplæring

Kurs og opplæring

”Vårt mål er et arbeidsmiljø der solid kunnskap, mestring av oppgaver og hvor det å bry seg om hverandre står i fokus”

Vi kan skreddersy kurs etter kundens behov og ønsker - ta kontakt med Erna Flattum Berg, mobil 995 19 976 - erna.flattum.berg*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com ischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*

Vi tilbyr også standardkurs og opplæring innenfor følgende emner: 

Brannvaktkurs

Bruk av stillas - 1 time pdf.

EX/ATEX Grunnleggende

Fallsikringskurs - 1 dag Kurs: 11.september 2017

Flensetrekking (tidl. OLF 118)  

Foredrag om Olje- og Gass produksjon

FSE forskrift om sikkerhet ved arbeid/drift av el. anlegg, lavspenning

FSE - Førstehjelp ved strømulykker

Gassmåling, Entring og gassfriingsmetoder

Grunnleggende kontrollromskurs - Offshore

Kontrollromskurs - Lærlinger

Kurs i Olje- og Gass produksjon

Personløfter (Lift) Kurs: 12.september 2017

Repetisjon Sertifikatutsteder

Sertifikatutsteder - Gassmåling

Sertifikatutsteder Modul 2 (Isolering, friing, lekkasjesøk)

Stressmestring i kontrollrom

Stroppekurs modul 1.1 og 2.3 Kurs: 4-6.september 2017

Varme arbeiderkurs

Grunnkurs Arbeidsmiljø - "40-timers kurs" - Nytt kurs 14. og 15. november 2017

Kontakt saskia.wanders*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com eller anne.synnove.vidnes*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Sikker bruk av kjemikalier (e-kurs norsk/engelsk)

Jan Borgeraas, mobil 970 65 111 jan.borgeraas*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

 

Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar (e-kurs norsk/engelsk)

Jan Borgeraas, mobil 970 65 111 jan.borgeraas*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

ADR for andre enn sjåfører - opplæring i regelverk om transport av farlig gods på veg

Anne Synnøve Vidnes, mobil 957 49 067, anne.synnove.vidnes*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Avfallshåndtering

Anne Synnøve Vidnes, mobil 957 49 067, anne.synnove.vidnes*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

HAZOP-analyse

Marte Nyheim, mobil 906 87 544, marte.nyheim*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com  

Varmearbeid

Jan Tore Hauge, mobil 950 99 645, jan.tore.hauge*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

 

 

 

 

Betingelser

Påmelding er bindende. Avbestillingsfrist er 10 virkedager før kursstart. Avbestilling 5-10 virkedager før kursstart belastes med 50% av kursavgift. Dersom avbestilling mottas senere enn 5 virkedager før kursstart, belastes 100% av kursavgift. 

Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.