Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation

Ildfast

Bilfinger Industrial Services Norway forhandler ildfaste produkter og er Norges største leverandør av ildfast-tjenester. Bilfinger utfører ildfast vedlikehold, prosjekter og modifikasjoner innenfor følgende områder:

Unik kompetanse

Våre ledere, fagoperatører og ingeniører har lang erfaring i tilrettelegging og gjennomføring av ildfaste oppdrag. Bilfinger har drifts- og prosesskompetanse innenfor alle sine markedssegmenter.

I samarbeid med våre kunder finner vi de mest gunstige løsningene for den enkelte bedrift.Løsningene sørger for:

  • Optimal oppetid for produksjonsutstyr
  • Kostnadseffektivisering
  • Sikker gjennomføring
  • Gode tekniske løsninger

For materialtesting og utvikling av tekniske løsninger, samarbeider vi med Hydro Aluminiums Forskningssenter i Porsgrunn. 

Leveransekonsept

Bilfinger har utviklet et eget leveransekonsept for gjennomføring av ildfaste innstallasjoner nasjonalt og internasjonalt. 

Kunder

Våre kunder er alle typer industri og offentlige institusjoner - nasjonalt og internasjonalt. Bilfinger er foretrukken leverandør av alt ildfast vedlikehold hos Hydro Aluminium i Norge,.

  • Hydro Aluminium
  • Yara International
  • Statoil
  • RHI
  • INEOS
  • Benteler
  • Nordural
  • Quatalum
  • Borealis
  • Eramet
  • Aczo Nobel

Lokalisering

Kontakt oss

Jens Kåre Aasen